loader image
Skip to main content

Развиваме успешно своята дейност повече от 15 години

Консултация със специалист? Контакти

ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ АД разполага с висококвалифициран екип от професионалисти с дългогодишен опит в областта на проектирането на промишлени предприятия, спортни сгради и съоръжения, телекомуникационни съоръжения от различен характер (мобилни и стационарни базови станции на GSM оператори), хладилни камери, оранжерии и навеси, външни противопожарни стълби, административни и жилищни сгради фамилни и еднофамилни къщи.

ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ АД изготвя собствен план за организация и изпълнение на обекта, който включва: характеристика на площадката; времетраене на строителството; пътни и съобщителни връзки; технология на строителните работи и безопаснот, хигиена на противопожарна охрана и др. Компанията е добре известна с изключителната си коректност и спазване на поетите ангажименти, с високото качество на крайния продукт и разнообразието на предлаганите решения. Компанията е взела участие в изграждането а на базите на едни от най-известните фирми на българския пазар.

В основата на нашата дейност стои високо качество и професионализъм, непрекъснато модернизиране и развитие с цел най-доброто обслужване на нашите клиенти. Дейността на холдинга се заключава в прецизното изпълнение на поетите ангажименти. От момента на възлагане на конкретен обект до предаването на същия на инвеститора, нашите специалисти следят всеки етап от изпълнение на проекта. Извършва се цялостна организация на обекта по ограждане, охрана, временно строителство, ток вода и др. Периодично се организират общи срещи м/у проектанти, строител, надзор и представители на инвеститора. Изготвя се ежеседмичен отчет за извършената работа и подготовка за следващия етап.

Работим успешно в екип

Фирмата ни има опит както като главен изпълнител, така и като подизпълнител на сравнително големи обекти, където спазването на стриктен график е строго задължително, с цел изпълнението на отделните видове работи на подизпълнителите и срока за предаване на обекта. В приоритетите на “ЕВРОБУЛСТРОЙ” е заложено и създаването на подходяща работна атмосфера за своите служители.

Притежаваме машини и оборудване

“ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ” ЕАД разполага със собствена техника и механизация – необходимо условие за стриктното спазване на графика за строителство. Притежаването на собствени машини и оборудване прави фирмата независима по отношение на подизпълнители и е предпоставка за предаване на своите обекти в срок.

Специализираме в ниското строителство

Промишлените обекти, които се строят от строителната компания са надежни, удобни, практични, пригодени за ползване от клиента в най-кратък срок след завършване на строителната дейност. Промишлените предприятия и складови бази, произведени, проектирани и построени от нас, са съобразени с всички изисквания и отговарят на нормативните условия, които ги правят надеждни, изключително удобни и полезни.

Фирмата е сертифицирана от Камарата на строителите в България, като признание за качество на предлаганитe услуги „ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД притежава сертификати по международен стандарт ISO:9001, Сертификат ISO 1400:2004 за управление на околната среда и BS OHSAS 18001:2007 за управление здравето и безопасността при работа. За своите постижения през 2009г. нашата фирма беше отличена с наградата „Строител на годината”, а изпълнителният директор получи признание за „Личност на годината в строителния бранш”.

Консултация със специалист

За връзка с нас. Контакти

EUROBUL Inc.