loader image
Skip to main content

Проектиране

Консултация със специалист? Контакти

Цялостната дейност на компанията, от проектантската маса до последния детайл, е съобразен с вкусовете и желанията на клиента. За тази цел екип от опитни и висококвалифицирани специалисти се грижи за качественото изпъленение на всеки етап от проекта – архитектура, консруктивна част, ел. и В и К инсталации, инфраструктура, и др., като цялостното проектиране е съобразено с нуждите на крайния потребител.

Архитектура

Консруктивна част

Ел. и В и К инсталации

Инфраструктура

Ландшифтинг

Разполагаме с ботат опит в проектирането на:

– Фамилни и еднофамилни къщи
– Телекомуникационни съоръжения
– Промишлени предприятия
– Спортни сгради и съоръжения

Консултация със специалист

За връзка с нас. Контакти

EUROBUL Inc.