loader image
Skip to main content

Производство

Консултация със специалист? Контакти

ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ АД притежава собствена база за производство на студено огънати профили и дългогодишен опит в изграждането на промишлени предпиятия, складови бази, телекомуникационни съоръжения от различен характер и др. Собствена техника, механизация, машини и оборудване помага на компанията да предложи още по-високо качество при изпъление.

– Метални профили
– Метални конструкции
– Телекомункационни съоръжения
– Външни стълби

– Навеси
– Огради
– Оранжерии
– Стълбове

– Пейки
– Стилажи
– Планки

Производствената база дава голямо предимиство на компанията, благодарение на което може да реализира напълно самостоятелно свързаните с проектите части, както и възможносттта да изработва от най-прости метални продукти до най-различни студено огънати конструкции.За довършителни и финни действия, компанията разполага и със шльосерски цех.

Компанията е завършилa множество обекти, изпълнени с профили и елементи изготвени в собствената база за производство. В основата на нашата дейност стои високо качество и професионализъм, непрекъснато модернизиране и развитие с цел най-доброто обслужване на нашите клиенти. Дейността на холдинга се заключава в прецизното изпълнение на поетите ангажименти. От момента на възлагане на конкретен обект до предаването на същия на инвеститора, нашите специалисти следят всеки етап от изпълнение на проекта.

Евробулстрой Холдинг притежава собствена техника и механизация за извършване на своите дейности и е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001. 

За връзка с нас

Консултация със специалист? Контакти

EUROBUL Inc.