Награда за Строителна фирма

Промишлените предприятия и складови бази, произведени, проектирани и построени от строителната компания, са съобразени с всички изисквания и отговарят на нормативните условия, които ги правят надеждни, изключително удобни и полезни

Share